NL
  • Ontwikkeling

Meer dan alleen optische aansluitingen

Decennia ervaring, gecombineerd met door de computer ondersteunde engineering software én (het ontwerpen van) state-of-the-art engineering tools, maken de ontwikkeling van nieuwe producten en productietools mogelijk. Hetzelfde geldt voor prototyping en het beoordelen van nieuwe concepten, zelfs met de meest moderne inspectietechnieken. Onze eigen kwaliteitseisen zijn in vrijwel alle gevallen strenger dan de wereldwijd gestelde normeringen.